انواع تصویر سازی – سبک‌ها و تکنیک‌ها انواع تصویر سازی بر اساس تکنیک‌های مورد استفاده ما می‌توانیم تصویرسازی را بر اساس تکنیک‌های مورد استفاده به دو گروه عمده تقسیم کنیم: تصویرسازی سنتی و مدرن. به مرور زمان، تکنیک‌های تصویرسازی همزمان با تغییر و تحول در مواد مورد استفاده متحول شد. هنرمندان قبلاً به کاغذ، رنگ‌ و مداد وابسته بودند اما…